0 English 0 főoldal 0 4 személy 0 4 "manréza" 0 4 mű 0 4 portré 0 a kiállítás 0 a kiadvány 0 szövegek 0 szinopszis 0 kontakt 0 Koronczi Endre 0 köszönet 0
     
 
 

"A világ fejlődése ma szorosan anyagi síkon megy végbe. A mai társadalom a tapasztalatra támaszkodva kíván előbbre lépni, végső soron mellőzve minden spiritualitást (...) Ha pedig az embernek kizárólag empirikus tényekkel van dolga - társadalmi, politikai, technikai területen vagy személyes élményeiben -, ennek csak nyomorúságos következménye lehet, maga az élet válik lehetetlenné. Mert ha nem engedjük spirituális részünket fejlődni, képtelenek leszünk élni. (...) az élettel való normális kapcsolatunk feltétele, ha megújítjuk önmagunkhoz való viszonyunkat. Ha függetlenítjük magunkat az anyagias életstílustól, igazolva ezzel az élet spirituális lényegét. Tudom jól, hogy napjainkban nem nagyon vonzóak az ilyen elgondolások (...) de ha spirituálisan meg akarjuk magunkat menteni, nem tehetünk mást."

Részletek egy Andrej Tarkovszkij interjúból, melyben Az áldozathozatal című filmjével kapcsolatos gondolatait mondja el.

     
   

| 4 személy | 4 "manréza" | 4 mű | 4 portré | a kiállítás |

 
     
  tükör  
     
copyright: Koronczi