Koronczi Endre kiállítása a Budapest Galéria Kiállítóházában
a kiállításon közremûködött:Pető Hunor
Szabics Ágnes
valamint a meghívottművész(házas)párok
"A tematikában az elmúlt idõszakban készített munkáim koncepciójához szeretnék kötõdni. Ezek a munkák a felületek, az idõ és a szinkronitás problémakörével foglalkoztak. Az egymással érintkezõ különbözõ elemek meghatározott, többnyire hosszúnak tûnõ idõ alatt hatást gyakorolnak egymásra, megváltoztatják egymást. Ez a változás többnyire külsõ természetû, a felületen jelentkezõ módosulás. Viszont az egymást alakító résztvevõ elemek nemcsak tárgyak lehetnek, és nemcsak egymás külsõ felületeire lehetnek hatással, hanem ez a kölcsönhatás lehet belsõ természetû is.

Környezetünkben rengeteg olyan hétköznapi szituációt lehet felismerni, melyben ezek a szinkronban történõ párhuzamos alakítások (többnyire kopások) nagyon szemléletes vizuális formát kapnak. Számtalan modellt lehet készíteni ezekbõl. Viszont a gondolatmenetet tovább folytatva, nemcsak a tárgyakon vizualizálódott jelenséget lehet megmutatni, hanem absztrakt fogalmakkal is el lehet játszani, melyeknél szintén megfigyelhetõk a szinkronitás és a hatás-ellenhatás jelenségeinek különbözõ megjelenési formái. Választhatjuk például megfigyelésünk alanyainak az embereket (személyeket) is, és ennél a példánál már magától értetõdik, hogy ne csak külsõségekrõl beszéljünk."

automoso
A kiállításhoz készült katalógus anyaga
Történhet másképp? Bán András interjúja Koronczi Endrével
A kiállításhoz készülõ katalógust a Nemzeti Kulturális Alap,
a WEB site-ot pedig a Hungary.Network
támogatta.