0 English 0 főoldal 0 a mű 0 kiállítás 0 videostill 0 werkfotók 0 szövegek 0 video 0 kontakt 0 Koronczi Endre 0 köszönet 0
 
     
 

Csendőrpertu

13 perc, két csatornás video-loop

 
   
 
     
 
 

A munka alapját egy megtörtént esemény képezi, egy közeli ismerősöm valós megfigyelési története. A történet két barátról szól, melyben megfigyelőként és megfigyeltként szerepelnek. A megfigyeltségre és a megfigyelő kilétére jóval a rendszerváltás után derült fény, mely komolyan átírta a résztvevők személyes kapcsolatát. Ítélkezni és elmarasztalni semmiképpen nem kívánunk, így a történetet a szereplők személyének felfedése nélkül mutatjuk meg, az interjúban szereplő férfi hangját eltorzítottuk és a felvétel idejére egy parókát kapott.

A szembefordulás és szembenézés gesztusának helyszíne egy "detektív szoba", melynek legfontosabb jellemzője, hogy a teret egy speciális üvegfal választja két részre. Az üvegfal egyik oldalról mindig átlátszó, a másik oldalról viszont tükörként működik. A tükröződés iránya azonban megfordítható, ha az egyik oldalon leoltjuk a lámpát és a másik oldalon pedig felgyújtjuk. A tér egyik felében mindig a megfigyelés elszenvedői vannak, a másik felében pedig a megfigyelők. A videón a tér egyik felében izzasztó meleg van, a másik felében viszont friss levegő legyezi az iratokat, az üvegfal több szempontból is az ellentétes helyzetek határvonalát jelenti. A figura először a tükörfal mögött lévő megfigyelőit köpködi, azonban a tükröződés polaritásának megfordulásával a saját tükörképével kerül szembe, majd a loop újraindulásakor a folyamat önmagába tér vissza.

A munka 2009-ben készült, a rendszerváltás 20. évfordulója alkalmából.

 
 
     
     
   
   
 
 

Az első kiállítási alkalom (Kis magyar pornográfia, MODEM, 2009) szöveges melléklete:

A köpködés egy primér gesztus, mely a rendszerváltás évfordulója alkalmából aktuálissá vált témára reflektál (kiállítási koncepció). A politikai és társadalmi változások áttekintése mellett a lelkiismereti kérdések vizsgálatára is alkalmat ad az évforduló. A szembenézés és szembefordulás gesztusának helyszíne egy detektív szoba, a teret két részre osztó egyoldalú tükörrel. A köpködés helyszínéül szolgáló teret egy társadalomkutató cég használja, de az ilyen terek rendszerváltás előtti megfelelője a kihallgatások és vallatások helyszíneként vált a diktatúra és a kiszolgáltatottság egyik szimbólumává. Az egyik oldalról átlátszó tükör polaritása a fényviszonyok megváltoztatásával megfordítható. A köpködő figura a jelenet egyik felében a tükörfal mögött lévő megfigyelőit köpködi, majd a tükröződés irányának megfordultával saját tükörképét kezdi köpködni. A 13 perces loop újraindulásakor a folyamat önmagába tér vissza, és az addig önmagát köpködő figura újból a megfigyelőit kezdi köpködni.

A gesztus kiindulópontját egy személyes történet képezi. A rendszerváltás előtti megfigyelések egyik hajdani elszenvedője egy rövid jelenet erejéig (felismerhetetlenül ugyan, de) megjelenik a videón, melyben egy ruhát ad kölcsön a köpködés végrehajtásához a művésznek.

A videón elhangzó egyetlen mondat: "Úgyhogy én egyszerűen azt szeretném kérni Tőled, hogy abból az időszakból, amikor Te megfigyelt voltál, megfigyeltnek érezted magadat, és aztán később kiderült, hogy ez a megfigyelés egy valódi megfigyelés volt, abból az időszakból, amit akkor viseltél, egy olyan ruhát adjál nekem kölcsön."

 
 
copyright: Koronczi